Här rullas sagan om våra vänner upp.
   

Här introduceras de fiender som dyker upp längst vägen.